Connect with us

Edukacija

299

PRAVILA ZA MINI BASKET

Udruženje Mini basket je deo Medunarodne košarkaške federacije (FIBA)
FIBA snažno podržava promociju mini basketa širom sveta pošto on nudi mogućnost svim dečacima i devojčicama da uživaju u neponovljivim sportskim iskustvima

MINI BASKET

Pruža jedinstvenu priliku dečacima i devojčicama da se na pravi način upoznaju sa košarkom, čime se stvaraju preduslovi za njihovo dugoročno bavljenje sportom
Zasnovan je na zdravim obrazovnim principima koji obezbeđuju fizički, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj dece
Pruža mogucnost da dečaci i devojčice osete sva uzbuđenja i lepotu takmičenja prilagođenog njihovom uzrastu
Takmičenje je u kojem pobeda nije osnovni cilj, iako ona predstavlja veliki motiv za bavljenje sportom, vec je akcenat stavljen na podsticanje dečijeg talenta i podizanje individualnog kvaliteta svakog pojedinca
Podstiče prijateljstvo, uživanje i ferplej, uz poštovanje ostalih učesnika u igri – drugih igrača, trenera, funkcionera, sudija i roditelja.

U knjizi “Pravila mini basketa”, sva obaveštenja koja su u muškom rodu data treneru, igraču, funkcioneru itd. očigledno se odnose i na ženski rod, a ovo je učinjeno isključivo zbog praktičnih razloga i nikako ne predstavlja bilo kakvu diskriminaciju.

TRENERI I UČITELJI

Svaki trener i učitelj mini basketa treba da prihvati, razume i poštuje principe i duh mini basketa.
On treba da se posveti razvoju i usavršavanju rada sa decom. To je velika odgovornost, ali može da bude veoma korisno iskustvo koje pruža veliko zadovoljstvo.

Vodeći računa o fizičkim i psihičkim promenama, možete da podržite decu u svakoj etapi njihovog razvoja pomažuci im da postignu maksimum svoje lične sposobnosti i veštine.

Stavljajuci decu na pravo mesto i pozitivno razmišljajuci, možete u njihov život da unesete zadovoljstvo i uspeh. Aktivno radeći sa decom možete da stvorite uslove za neprekidno uživanje. Postavljajući trud, napredovanje i timski duh ispred pobede možete da podstaknete disciplinovano, nepristrasno i sportsko ponašanje, a prilagođavanjem pravila i opreme dečjim potrebama, možete da ih upoznate sa svetom uzbudljivih mogucnosti.

Organizatori mini basketa imaju obavezu da insistiraju na pedagoškom pristupu i primernom ponašanju trenera. Treneri treba da budu dobar primer svojim ekipama i moraju da se uzdrže od kritikovanja funkcionera i sudija i davanja neumesnih komentara.

SUDIJE

Ovnovna obaveza svakog sudije na utakmicama mini basketa je da bude prijatelj, a ne strogi sudija.
On treba da bude tolerantan kod prekršaja koji su beznačajni i ne daju neku prednost igraču koji ga čini. Kod početnika je uvek potrebna veća tolerancija.
Teoretski, mini basket je igra u kojoj nema fizičkog kontakta, ali je važno svirati faul koji ima direktan uticaj na igru. Deca će bolje napredovati ako steknu dobre osnove i razumeju pravila mini basketa u ranim fazama svog razvoja.
Važno je da u igri bude što manje prekida, da se ne bi previše vremena trošilo na izvođenje prekršaja, podbacivanja za mrtvu loptu i slobodna bacanja.

PRAVILA MINI BASKETA

PRAVILO 1 IGRA

Član 1. MINI BASKET
Mini basket je igra za devojčice i dečake mlađe od 10 godina, zasnovana na košarci.

Član 2. DEFINICIJA
Cilj svake ekipe je da ubaci loptu u protivnički koš i da spreči drugi tim da dobije loptu ili postigne koš, u okviru pravila igre

PRAVILO 2 DIMENZIJE I OPREMA

Član 3. TEREN – DIMENZIJE
Teren je pravougaona, ravna, tvrda površina, bez prepreka.
Dimenzije terena su: 28 metara dužina, 15 metara širina.
Mogu da se koristi i druge dimenzije, pod uslovom da su varijacije proporcionalne jedna drugoj, kao na primer: 26 x14m; 24 x 13m; 22 x 12m; 20 x 11m.

Član 4. LINIJE
Teren za mini basket treba obeležiti prema crtežu datom u ovoj knjizi.
Linije terena su iste kao one na normalnom košarkaškom terenu osim:
a) linija za slobodno bacanje je udaljena 4,00 m od košarkaške table
b) postoji oblast ili linija za tri poena
sve linije treba da su 5 cm široke i savršeno vidljive.

Član 5. KOŠARKAŠKE TABLE
Obe table predstavljaju ravnu površinu izrađenu od tvrdog drveta ili pogodnog providnog materijala, dimenzija 1,20 m horizontalno i 0,90 m vertikalno i montirane su kako je na dijagramu prikazano.

Član 6. KOŠEVI
Koševi se sastoje od obruča i mreže. Oba koša se nalaze na visini od 2,60 m iznad poda, kao na slikama.

Član 7. LOPTA
Lopta je sferna, spoljna površina je od kože, gume ili sintetičkog materijala obima između 68 i 73 cm, a teška između 450 i 500 grama.

Član 8. TEHNIČKA OPREMA
Treba da se nabavi sledeća tehnička oprema:
a) sat za merenje vremena
b) zapisnik i semafor za ispisivanje rezultata
c) markeri sa brojevima od 1 do 5, za pokazivanje broja ličnih grešaka koje je igrač napravio
d) jaka sirena

PRAVILO 3 SLUŽBENA LICA I NJIHOVA PRAVILA

Član 9. SUDIJE
Dvojica sudija vode igru u skladu sa Pravilima. Obojica su odgovorni za suđenje faulova i prekršaja, za priznavanje ili poništenje pogodaka iz igre ili slobodnih bacanja i za donošenje ostalih odluka u skladu sa Pravilima.

Član 10. ZAPISNIČAR
Zapisničar je odgovoran za vođenje zapisnika.
On beleži ukupan zbir postignutih koševa, beležeci postignute koševe iz igre i iz slobodnih bacanja.
On takode beleži napravljene licne greške, u skladu sa pokazivanjem sudija, i podiže markere da pokaže broj ličnih grešaka koje je svaki igrac napravio.

Član 11. MERILAC VREMENA
Merilac vremena je dužan da kontroliše vreme za igru i da signalizira istek svakog perioda.

PRAVILO 4 IGRAČI, ZAMENE I TRENERI

Član 12. EKIPE
Svaka ekipa mora da ima 15 igrača.
– 5 igrača na terenu i 10 zamena.
Igrač je član ekipe koji se nalazi na terenu i ima pravo da igra. Ostali članovi ekipe su zamene.

Član 13. TRENERI
Trener je vođa tima.
Trener vrši izmene igrača, vodi ekipu sa klupe i svojim savetima, na miran i staložen nacin, pomaže igračima da pruže svoj maksimum.
Kapiten tima je desna ruka trenera, on je jedan od igrača i pomaže treneru na terenu.

Član 14. DRESOVI
Svi igrači tima nose dresove iste boje, koji su, spreda i pozadi, obeleženi brojevima.

PRAVILO 5 PROPISI ZA MERENJE VREMENA

Član 15.
Utakmica se sastoji od dva poluvremena od dvadeset minuta sa odmorom od deset minuta između njih. Svako poluvreme je podeljeno u dva perioda od po deset minuta, sa obaveznom pauzom od dva minuta izmedu njih.

Merilač vremena kontroliše vreme za igru, zaustavljajuci sat samo:
1. kod prekršaja
2. kod mrtve lopte
3. kod završetka perioda
4. kada igrač nacini pet ličnih grešaka ili je diskvalifikovan
5. kada je igrač povređen
6. kada sudija naloži meriocu vremena da to učini.

Posle zaustavljanja sata, merilac vremena će ga ponovo uključiti kada loptu dotakne igrač na terenu:
(a) kod podbacivanja mrtve lopte, kada je dotakne jedan od igrača
(b) po ubacivanju sa strane ili ispod koša, kada loptu dotakne igrač na terenu
(c) posle neuspešnog poslednjeg slobodnog bacanja, kada loptu dotakne igrač na terenu.

Član 16. POČETAK UTAKMICE
Svi periodi počinju podbacivanjem mrtve lopte u krugu na sredini terena. Sudija podbacuje loptu izmedu dva protivnička igrača.
U drugom poluvremenu ekipe menjaju strane.
Sat se uključuje kada loptu dotakne jedan od dva skakača.

Član 17. MRTVA LOPTA
Posle dosuđene mrtve lopte, igra se nastavlja tako što sudija baci loptu vertikalno uvis, između dva protivnička igrača, u jednom od krugova na terenu.
Loptu smeju da dodirnu jedan ili oba skakača, tek pošto ona dostigne svoju najvišu tacku.
Svi ostali igrači će ostati van kruga sve dok loptu ne dodirne jedan od skakača.
Ako se neki od igrača ne pridržava pravila prilikom podbacivanja mrtve lopte, lopta će se dodeliti protivničkoj ekipi, koja je ubacuje u igru sa pozicije izvan terena. Ako su igrači iz obe ekipe odgovorni za kršenje pravila, ponovo se dosuđuje mrtva lopta.
Sudija će dosuditi mrtvru loptu:
1. kada dva ili više igraca iz suprotnih ekipa jednom ili obema rukama čvrsto drže loptu.
2. ako lopta izađe van terena, a poslednji put su je istovremeno dotakla dva protivnika.
3. ako sudija nije siguran ko je poslednji dotakao loptu.
4. ako se sudije ne slažu ko je poslednji dotakao loptu.
5. kada se lopta zaglavi na držaču koša.
6. kada lopta slučajno ude u koš sa donje strane.
7. kada je dosuđen obostrani faul.

Kada se dosudi mrtva lopta, ona se podbacuje u najbližem krugu na terenu, tako što je sudija baca uvis izmedu dva protivnička igrača.

Član 18. POGODAK – KADA JE POSTIGNUT I NJEGOVA VREDNOST
Pogodak je postignut kada lopta iz igre uđe u koš sa gornje strane i ostane u njemu ili prođe kroz njega.
Pogodak iz igre vrednuje se 2 poena, a pogodak iz slobodnog bacanja vrednuje se 1 poen, pogodak izvan linije 6,25 vrednuje se 3 poena.
Posle pogotka iz igre ili iz poslednjeg slobodnog bacanja, igra se nastavlja ubacivanjem lopte u teren, koje mora da se izvrši u roku od pet sekundi, sa bilo koje pozicije iza linije koja označava kraj terena ispod koša

Član 19. NEREŠEN REZULTAT
U slučaju da je rezultat nerešen u trenutku isteka četvrtog perioda, neće se igrati produžetak.

Član 20. KADA SE UTAKMICA PREKIDA
Utakmica se prekida na signal merioca vremena, koji zvučnim signalom oglašava da je vreme za igru isteklo.

PRAVILO 6 PROPISI O IGRANJU

Član 21. ZAMENE
Svaki igrač mora da igra u jednom periodu, osim ako je igrač povređen, diskvalifikovan ili je zamenjen jer je načinio pet ličnih grešaka.
Svaki igrač mora sedeti na klupi u dva perioda, osim kada je neophodno da zameni igrača koji je povređen, diskvalifikovan ili je načinio pet ličnih grešaka. Čak i u ovim posebnim uslovima igrač mora da ostane zamena ceo jedan period.

Član 22. KAKO SE VODI LOPTA
U mini basketu lopta se vodi rukama. Ona može da se dodaje, šutira ili dribla u bilo kom pravcu, u okviru ograničenja datih u Pravilima igre. Prekršaj se čini ako igrač trči sa loptom u rukama, ako namerno šutne loptu nogom, ili ako loptu namerno udara pesnicom.
Slučajan dodir lopte sa stopalom ili nogom nije prekršaj.

PRAVILO 7 PREKRŠAJI

Član 23. PREKRŠAJI
Prekršaj je povreda Pravila, zbog koje ce sudija odmah prekinuti igru i dodeliti loptu protivnicima, da je ubace u igru sa strane.

Član 24. UBACIVANJE
Igrač ubacuje loptu sa strane, sa pozicije van terena najbliže mestu učinjenog prekršaja, odnosno sa mesta koje sudija pokaže. Od trenutka kada je lopta uručena igraču on ima pet sekundi da je dobaci drugom igraču na terenu. Kod ubacivanja lopte, nijedan drugi igrač ne sme da bude na ili iza bočne ivične linije ili ivične linije ispod koša, u suprotnom, lopta se oduzima i ustupa drugoj ekipi.

Sudija je obavezan da dotakne loptu kada se ubacivanje vrši sa strane.

Član 25. POLOŽAJ IGRACA
Položaj igrača se određuje na osnovu toga gde dodiruje pod ili, kada se nalazi u vazduhu, gde je poslednji put dotakao pod.

Član 26. IGRAČ VAN TERENA
Igrač se nalazi van terena kada dotakne pod na ili izvan linija koje oivičavaju teren. lopta se nalazi van terena kada dotakne igrača, pod ili bilo koji objekat, uključujuci i držač ili zadnji deo table, na ili izvan linija koje oivičavaju teren.

Ukoliko se lopta nađe van terena, dosuđuje se prekršaj, koji se kažnjava dodeljivanjem lopte protivničkoj ekipi da je ubaci sa strane.
Ako sudija nije siguran koji je igrač poslednji dotakao loptu, pre nego što se ona našla van terena, on ce dosuditi mrtvu loptu.

Član 27. PIVOTIRANJE
Igrač koji primi loptu dok stoji, ili kada se pravilno zaustavi, pošto ju je uhvatio, MOŽE DA PIVOTIRA.
Do pivotiranja dolazi kada igrač, koji drži loptu, korakne istom nogom, jednom ili više puta u bilo kom pravcu, dok druga noga, koja se naziva stajna noga, ostaje na mestu prvog kontakta sa podom.

Č lan 28. KRETANJE SA LOPTOM
Igrac može da se kreće sa loptom u svakom pravcu u okviru sledećih ograničenja:
1. igrač koji primi loptu dok miruje može da pivotira, koristeći bilo koju nogu kao stajnu nogu.
2. igrač koji primi loptu u kretanju, ili posle završetka driblinga, može da napravi dva koraka pre nego što se oslobodi lopte.
3. igrač koji primi loptu dok miruje ili se pravilno zaustavi držeći loptu
– može da podigne stajnu nogu ili da skoči, kada šutira na koš, ili dodaje, ali lopta mora da napusti njegove ruke pre nego što jedna ili obe noge ponovo dotaknu pod;
– ne može da podigne stajnu nogu kada počinje da dribla, pre nego što lopta napusti njegove ruke.

Kretanje sa loptom prilikom kojeg se prekorače navedena ograničenja, je prekršaj i lopta se dodeljuje protivničkoj ekipi, da je ubaci sa strane.

Član 29. DRIBLING
Ako igrač želi da se kreće sa loptom, on može da dribla, tj. da vodi loptu udarajući je jednom rukom o pod.
Nije dozvoljeno da igrač:
– dribla loptu sa obe ruke istovremeno
– dozvoli da lopta miruje u ruci(kama), a onda nastavi sa driblingom.

Član 30. KONTROLA NAD LOPTOM
Igrač ima kontrolu nad loptom kada:
– drži loptu,
– kada dribla loptu.

Ekipa ima kontrolu nad loptom kada igrač te ekipe ima kontrolu nad loptom ili kada se lopta dodaje izmedu igrača iste ekipe.

Član 31. PRAVILO TRI SEKUNDE
Igrač ne može ostajati duže od 3 sekunde u protivničkom reketu dok njegova ekipa ima kontrolu nad loptom.

Povreda ovog pravila je prekršaj, koji se kažnjava dodeljivanjem lopte protivničkoj ekipi.

Član 32. PRAVILO PET SEKUNDI
Igrač koji drži loptu i agresivno je čuvan (odbrambeni igrač se nalazi na rastojanju od jednog normalnog koraka), mora u roku od 5 sekundi da doda loptu, šutne na koš, ili krene u dribling.
Ako se prekrši pravilo 5 sekundi, lopta se dodeljuje protivničkoj ekipi, da je ubaci u igru sa pozicije van terena, najbliže mestu gde je učinjen prekršaj.

Član 33. LOPTA VRAĆENA NATRAG U SVOJU POLOVINU TERENA
Igrač čija ekipa ima kontrolu nad loptom u protivničkoj polovini terena, ne sme da vrati loptu na svoj deo terena. Ako se to desi lopta se dodeljuje protivničkoj ekipi da je ubaci u igru iz njihove polovine terena. Linija centra pripada polovini terena ekipe koja ima kontrolu nad loptom.

Član 34. IGRAČ U POZICIJI ŠUTA
Igrač se nalazi u poziciji šuta kada, prema oceni sudije, započinje kretnju da postigne koš i nastavlja se sve dok obe noge igrača ne dodirnu pod.

PRAVILO 8 LIČNE GREŠKE

Član 35. FAULOVI
Faul je povreda Pravila, koja se dosuđuje ukoliko dođe do fizičkog kontakta sa protivnikom, ili u slučaju nesportskog ponašanja.

Član 36. SLOBODNA BACANJA
Slobodno bacanje je privilegija kojom se igraču daje mogucnost da postigne jedan poen sa pozicije iza linije za slobodno bacanje, a unutar polukruga. Slobodna bacanja izvodi igrač nad kojim je učinjen prekršaj.
Kada je igrač diskvalifikovan zbog ponovljenog nesportskog ponašanja, slobodna bacanja može da realizuje bilo koji igrač iz protivničke ekipe.

Član 37. LIČNE GREŠKE
Lična greška je faul igrača, dosuđen zbog fizickog kontakta sa protivnikom. Igrač ne sme blokirati, držati, gurati, podmetati nogu, sprečavati kretanje protivnika podmetanjem ruke, ramena, kuka ili kolena, ili savijanjem svog tela u poziciju koja nije uobičajena, niti sme da čini druge grubosti.

Ako se napravi fizički kontakt koji rezultira prednošću, koja po Pravilima nije dozvoljena, sudija treba da dodeli ličnu grešku igraču koji je odgovoran za kontakt.
Ako je faul načinjen nad igračem koji se nalazi u poziciji šuta, lopta će se dodeliti igraču ili jednom od njegovih saigrača iz ekipe da je ubaci u igru sa strane.
Ako je faul načinjen nad igračem koji se nalazi u poziciji šuta, njemu se dodeljuju dva slobodna bacanja, ukoliko šut na koš nije završen pogotkom.
Slobodna bacanja se ne dodeljuju ako se postigne pogodak, a igra se nastavlja ubacivanjem lopte u igru od strane protivničke ekipe, iza ivične linije ispod koša.

Član 38. NESPORTSKI FAUL
Nesportski faul je lična greška koju je igrač, po mišljenju sudije, namerno načinio. Igrač koji učestalo pravi nesportske faulove može biti diskvalifikovan.
Dva slobodna bacanja dodeljuju se igraču koji je fauliran nesportskim faulom, osim ukoliko je taj igrač šutirao i postigao pogodak.

Posle uspešnog šuta ili posle dva slobodna bacanja, bez obzira da li je poslednje slobodno bacanje bilo uspešno, loptu će ubaciti u igru bilo koji igrač iz ekipe koja je bacala slobodna bacanja, iza sredine bočne linije.

Član 39. OBOSTRANI FAUL
Obostrani faul se dosuđuje u situaciji kad dva protivnička igrača obostrano naprave faul, skoro istovremeno. Lične greške se dodeljuju svakom od igrača, a igra se nastavlja u najbližem krugu, podbacivanjem mrtve lopte između ta dva igrača.

PRAVILO 9 TEHNIČKE GREŠKE

Član 40. NESPORTSKO PONAŠANJE
U mini basketu svi igrači treba da deluju u duhu kolektivne saradnje i sportskog ponašanja.
Igrač će biti opomenut ako se ne obazire na opomene sudije ili ako se nesportski ponaša.

Posle opomene, igrač će biti diskvalifikovan ako ponovi isto nesportsko ponašanje.

Kazna:
Svira se faul i protivničkoj ekipi se dodeljuju dva slobodna bacanja, kao i posed lopte, posle izvedenih slobodnih bacanja, za ubacivanje lopte u igru sa strane.

PRAVILO 10 OPŠTE ODREDBE

Član 41. KAKO SE SPROVODI SLOBODNO BACANJE
Slobodno bacanje mora se izvesti u roku od 5 sekundi.
Dok igrač izvodi slobodno bacanje, on ne sme da dotakne liniju za slobodno bacanje i
1. samo igrači iz ekipe koja se brani mogu da zauzmu dva mesta koja su najbliža košu.
2. igrači koji zauzmu ostala mesta uz liniju reketa, zauzimaju naizmenične pozicije.

IGRAČI NA MESTIMA UZ LINIJU REKETA:
1. neće zauzeti mesta na koja nemaju pravo.
2. neće ulaziti u ograničen prostor, zonu reketa, ili napustiti mesto uz liniju reketa, sve dok lopta nije napustila ruke izvođača slobodnih bacanja.
3. neće dodirnuti loptu dok se ona nalazi na putu ka košu, sve dok ne dodirne obruč ili je očigledno da ga neće dotaći.

Svi igrači koji nisu na mestima uz liniju reketa prilikom slobodnih bacanja, moraju se nalaziti iza produžene linije za slobodno bacanje sve dok lopta ne udari obruč ili se slobodno bacanje završi.
Ako poslednje slobodno bacanje ne dodirne obruč i ne postigne se pogodak, lopta se dodeljuje protivničkoj ekipi da je ubaci u igru sa strane.
Nijedan igrač iz obe ekipe ne sme da dotakne loptu dok ona ne dodirne obruč.

Član 42. PET LIČNIH GREŠAKA PO IGRAČU
Igrač koji je načinio 5 ličnih grešaka i/ili tehničkih grešaka, mora automatski da napusti igru.
Na njegovo mesto može da uđe zamena.

INSRUKCIJE ZA ZAPISNIČARA

Abecednim redom je dat redosled popunjavanja zapisnika na utakmicama, a na priloženom primerku popunjenog zapisnika za utakmicu odgovarajućim slovima su obeležene operacije koje su objašnjene u nastavku.

A. pre početka utakmice, popuniti kvadrate A koji se nalaze u vrhu zapisnika.
B. Pre početka utakmice, popuniti podatke o ekipama B, ime i boju dresova svake ekipe, a onda imena i prezimena igrača i njihove brojeve (igrači bi trebalo da se unesu po cifarskom redosledu).
C. Na početku prvog perioda staviti X u Period kolonu (1) za svakog od pet igrača. Ovo ponoviti u odgovarajućoj koloni na početku svakog perioda.
D. Kada se postigne koš, prvo precrtati poene u pravoj koloni zapisnika (kolona A za ekipu A) dijagonalnom linijom i onda zapisati broj igrača u praznom prostoru pored.
E. Kada se postigne pogodak iz slobodnog bacanja, precrtati rezultat sa ? i upisati broj igrača u kvadrat pored.
F. Kada se napravi lična greška upisati P u kvadrat za greške desno od broja igrača.
G. Ako su dodeljena dva slobodna bacanja onda upisati 2P u odgovarajući kvadrat.
H. Ako je učinjen nesportski prekršaj upisati U2 u odgovarajući kvadrat.
I. Na kraju svakog perioda, zaokružiti rezultat svake ekipe, podvući crtu odmah ispod njega i uneti u predviđene kvadrate.

Na kraju utakmice popuniti kvadrate konačan rezultat i potpisi (K i L).

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply